За някои проекти е необходимо създаването на нови профили или елементи, които да позволят изпълнението на специфичните архитектурни особености и дизайнерски виждания.
Инженерите в проектантския ни отдел са с доказани квалификация и опит, които провокират тяхната креативност и новаторско мислене за намиране на най-доброто технически издържано решение за конкретния казус.