Нуждата от сигурни сгради е приоритет в съвременното строителство. В това направление предлагаме ефективни решения за противопожарно осигуряване и димоотвеждане.

Изработваме и монтираме окачени фасади, прозорци, врати и преградни стени от сертифицирани в различни класове на пожароустойчивост алуминиеви и стоманени системи, включително и остъкляване.

Важна част от тази гама продукти са димоотвеждащи клапи и люкове, чиято роля е естественото отвеждане на дима и топлината при възникване на пожар за защита на хората от натрупаните в сградата вредни емисии и топлина.

 

smoke ventfire door